RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

EU-rätten

I strikt mening består EU-rätten av de grundfördrag som medlemsstaterna förhandlat fram (primärrätt) och de rättsakter som med stöd av fördragen har antagits av EU:s institutioner, t.ex. förordningar och direktiv (sekundärrätt).

I bredare mening omfattar EU-rätten alla rättsregler som används i gemenskapens rättssystem, inklusive mänskliga rättigheter, allmänna rättsprinciper, Europeiska unionens domstol rättspraxis, internationella konventioner och avtal samt avtal som slutits mellan medlemsstaterna i syfte att tillämpa fördragen.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början