RSS
Alfabetische index

Glossarium

Recht van de Europese Unie

In enge zin bestaat het recht van de Europese Unie uit de oprichtingsverdragen (primair recht) en uit de besluiten die de instellingen van de Europese Unie ter uitvoering van deze Verdragen hebben vastgesteld, namelijk verordeningen, richtlijnen enz. (afgeleid recht).

In ruime zin omvat het recht van de Europese Unie alle rechtsregels die binnen de communautaire rechtsorde gelden, dus ook de grondrechten, de algemene rechtsbeginselen, de rechtspraak van het Hof, het recht dat uit de buitenlandse betrekkingen van de Europese Unie voortvloeit en het aanvullend recht dat voortvloeit uit de overeenkomsten die de lidstaten ter uitvoering van de Verdragen onderling hebben gesloten.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven