RSS
Alfabetische index

Glossarium

Communautaire en intergouvernementele methoden

Tengevolge van de ondertekening van het Verdrag van Lissabon, wordt het glossarium momenteel aangepast.

De communautaire methode is de institutionele werkwijze van de eerste pijler van de Europese Unie. Zij berust op het subsidiariteitsbeginsel en de integratiegedachte en wordt in het bijzonder gekenmerkt door de volgende hoofdelementen :

  • monopolie van het initiatiefrecht van de Commissie;
  • algemener gebruik van de stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad;
  • actieve rol van het Europees Parlement (adviezen, voorstellen voor amendementen, enz.);
  • uniforme uitlegging van het Gemeenschapsrecht door het Hof van Justitie.

De communautaire methode staat tegenover de institutionele werkwijze van de tweede en derde pijler. Deze berust op intergouvernementele samenwerking (intergouvernementele methode) en wordt gekenmerkt door de volgende hoofdelementen :

  • het initiatiefrecht van de Commissie wordt gedeeld met de lidstaten of blijft beperkt tot bepaalde specifieke gebieden;
  • algemene toepassing van eenparigheid van stemmen in de Raad;
  • raadgevende rol van het Europees Parlement;
  • beperkte rol van het Hof van Justitie

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven