RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhteisömenetelmä ja hallitustenvälinen menettely

Maastrichtin sopimuksella (1992) otettiin käyttöön kolmeen pilariin perustuva toimielinjärjestelmä ja erotettiin toisistaan yhteisömenetelmä ja hallitustenvälinen menettely. Tämä toimielinjärjestelmä ja siihen liittyvät menettelyt olivat käytössä Lissabonin sopimuksen voimaantuloon saakka.

Yhteisömenetelmä tarkoitti Euroopan unionin ensimmäisen pilarin puitteissa luotua toimielinten välistä toimintamenettelyä. Se perustui yhdentymisperiaatteelle ja sen keskeisiä kohtia olivat seuraavat:

  • komission yksinoikeus tehdä aloitteita
  • määräenemmistöäänestysten laaja soveltaminen neuvostossa
  • Euroopan parlamentin aktiivinen rooli (lausunnot, tarkistusehdotukset jne.)
  • Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen yhdenmukainen tulkinta yhteisön oikeudesta.

Sen vastakohtana oli toisen ja kolmannen pilarin yhteydessä sovellettava hallitustenvälinen menettely, joka perustui hallitustenvälisen yhteistyön periaatteelle (hallitustenvälinen menettely). Sen tärkeimmät piirteet olivat seuraavat:

  • aloiteoikeus on komissiolla ja jäsenvaltioilla yhteisesti tai se on rajoitettu joillekin toiminnan aloille
  • neuvosto tekee päätökset yleensä yksimielisesti
  • Euroopan parlamentti voi antaa ainoastaan lausuntoja
  • Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vähäinen rooli.

Lissabonin sopimuksella poistetaan kolmen pilarin rakenne ja sen tilalle muodostetaan Euroopan unioni (EU). EU:ssa päätökset tehdään tavalliseksi lainsäätämisjärjestykseksi kutsutun yleisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei pilarirakenteen poistamisen myötä kuitenkaan siirry unionin toimivaltaan, vaan säilyttää hallitustenvälisen ulottuvuutensa. Vaikka poliisiyhteistyö ja rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö onkin sisällytetty yhteisön oikeusjärjestelmään, niihin sovelletaan edelleen erityismenettelyjä, joissa jäsenvaltioilla säilyy huomattava toimivalta.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun