RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

EU-retten

EU-retten er det fælles fundament af rettigheder og forpligtelser, der forbinder medlemsstaterne. Det er i konstant udvikling og omfatter:

  • traktaterne og de deri indeholdte principper og målsætninger
  • den lovgivning, der følger af traktaterne og EF-Domstolens retspraksis
  • de erklæringer og resolutioner, der er vedtaget af Unionen
  • de handlinger, der henhører under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
  • de handlinger, der er vedtaget i forbindelse med de retlige og indre anliggender
  • de internationale aftaler, Fællesskabet har indgået, og som medlemsstaterne har indgået indbyrdes inden for Unionens aktivitetsområde.

Ansøgerlande må acceptere EU-retten, inden de tiltræder EU. Kun i særlige tilfælde gøres der undtagelser derfra, og det kun i begrænset omfang. For at blive integreret i Unionen skal kandidatlande omsætte EU-retten til national lovgivning, og den skal tages i anvendelse straks efter den faktiske tiltrædelse.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top