RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Gemensam transportpolitik

Den gemensamma transportpolitiken har som mål att undanröja de hinder som finns vid medlemsstaternas gränser och på så vis främja fri rörlighet för personer och varor.

I detta syfte strävar den efter att förverkliga den inre transportmarknaden, säkerställa en hållbar utveckling, garantera förvaltningen av ekonomiska stödprogram, krympa avstånden, öka säkerheten samt utveckla det internationella samarbetet. Den berör även villkor enligt vilka utomlands hemmahörande transportföretag får utföra transporter i en medlemsstat.

Efter det att Amsterdamfördraget trätt i kraft antas besluten enligt ett medbestämmandeförfarande efter samråd med Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början