RSS
Alfabetische index

Glossarium

Gemeenschappelijk vervoerbeleid

De doelstelling van het gemeenschappelijk vervoerbeleid is het uit de weg ruimen van alle hindernissen aan de grenzen tussen de lidstaten en zo bij te dragen tot het vrije verkeer van personen en goederen.

De krachtlijnen van dit beleid zijn gericht op de voltooiing van de interne vervoersmarkt, de totstandbrenging van een duurzame ontwikkeling, een goed beheer van de programma's voor financiële steun, de versterking van de veiligheid en de ontwikkeling van internationale samenwerking. Het gemeenschappelijk vervoerbeleid omvat ook de vaststelling van de voorwaarden voor toelating van buitenlandse vervoerders tot het nationaal vervoer in een lidstaat.

Sedert het van kracht worden van het Verdrag van Amsterdam worden de besluiten op dit gebied genomen volgens de medebeslissingsprocedure, na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven