RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhteinen liikennepolitiikka

Yhteisen liikennepolitiikan tavoitteena on poistaa esteet jäsenvaltioiden välisiltä rajoilta ja siten edistää henkilöiden ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta.
Yhteisen liikennepolitiikan päälinjojen tavoitteena on luoda liikenteelle sisämarkkinat, taata kestävä kehitys, hallita taloudellisia tukiohjelmia ja aluesuunnittelua, parantaa turvallisuutta ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä. Yhteisen liikennepolitiikan alaan kuuluu myös niiden edellytyksien määritteleminen, joilla muut kuin jäsenvaltioissa asuvat liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa liikennettä jäsenvaltiossa.

  • Amsterdamin sopimuksen voimaantulon jälkeen päätökset tehdään yhteispäätösmenettelyllä sen jälkeen kun on kuultu Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun