RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Fælles transportpolitik

Den fælles transportpolitik har som mål at fjerne hindringer ved grænserne mellem medlemsstaterne og således fremme den frie bevægelighed for personer og varer.

Hovedlinjerne i politikken går ud på at afslutte gennemførelsen af det indre marked for transport, sikre en bæredygtig udvikling, forvalte programmerne for økonomisk støtte, udvikle kapacitet til at udnytte rummet, styrke sikkerheden og udvikle det internationale samarbejde. Politikken handler desuden om at fastlægge betingelser for transportvirksomheders adgang til at udføre intern transport i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende.

Siden Amsterdam-traktatens ikrafttræden er beslutningerne blevet truffet efter den fælles beslutningsprocedure, efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top