RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna

Den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna skapades 1962 inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna omfattar cirka 90 % av Europeiska unionens jordbruksproduktion. Den reglerar produktion och tillverkning av produkter och produktgrupper (spannmål, frukt och grönsaker, griskött, ägg, vin etc.) för att ge en stabil inkomst för jordbrukare och en stadig tillgång för de europeiska konsumenterna. Den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna utgör det grundläggande instrumentet för den gemensamma jordbruksmarknaden, eftersom den undanröjer hindren för handeln med jordbruksprodukter inom gemenskapen och upprätthåller en gemensam tullmur mot övriga världen.

För att fylla sin roll har den gemensamma jordbruksmarknaden flera mekanismer:

  • intervention på marknaderna (återköp av överproduktion, stöd till lagring, fastställa marknadens rampris),
  • direkt stöd till jordbrukare,
  • produktionsbegränsning,
  • handelsåtgärder (tullar, tullkvoter, exportbidrag).

Efter reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2003 gäller systemet med en utbetalning per gård för huvuddelen av den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna. De flesta stöden betalas ut direkt till jordbrukare, oberoende av produktionsvolymen (frikoppling).

2007, inom ramen för processen för förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken, skapades en gemensam organisation för den gemensamma marknaden avseende olika sektorer, för att ersätta de 21 befintliga organisationerna av marknaderna. Denna förändring innebär även att förvaltningskommittéerna för varje sektor ersätts av en enda kommitté: förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början