RSS
Alfabetische index

Glossarium

Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten

Gemeenschappelijke marktordeningen werden vanaf 1962 in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) tot stand gebracht. De marktordeningen dekken ongeveer 90 % van de landbouwproductie van de Europese Unie. Zij regelen de productie en de handel in producten of productengroepen (graan, fruit en groenten, varkensvlees, eieren, wijn, enz.) teneinde de landbouwers een stabiel inkomen te garanderen en voor continuïteit te zorgen in de bevoorrading van de Europese consumenten. De marktordeningen zijn de basisinstrumenten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in die zin dat zij alle belemmeringen voor de intracommunautaire handel in landbouwproducten wegnemen en voorzien in gemeenschappelijke douanegrenzen tegenover derde landen.

Er zijn verschillende mechanismen opgezet die ervoor moeten zorgen dat de marktordeningen hun rol naar behoren kunnen vervullen:

  • marktinterventie (opkoop van productieoverschotten, steun voor opslag en vaststelling van prijzen ter sturing van de markt);
  • rechtstreekse betalingen aan landbouwers;
  • productiequota;
  • handelsmaatregelen (douanetarieven, tariefcontingenten en restituties bij uitvoer).

Sedert de hervorming van het GLB in 2003 geldt voor de meeste marktordeningen het systeem van één enkele bedrijfstoeslag. Het grootste deel van de steun wordt sindsdien rechtstreeks aan de landbouwers betaald, ongeacht de productievolumes (ontkoppeling).

In 2007 werd in het kader van de vereenvoudiging van het GLB voor de verschillende landbouwsectoren één enkele gemeenschappelijke marktordening ingesteld ter vervanging van de 21 bestaande marktordeningen. Deze verandering hield ook in dat de afzonderlijke beheerscomités van de verschillende sectoren vervangen werden door één enkel comité, namelijk het beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven