RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Maatalouden yhteiset markkinajärjestelyt (YMJ)

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) alan yhteiset markkinajärjestelyt (YMJ) saivat alkunsa vuonna 1962. YMJ:t kattavat noin 90 prosenttia Euroopan unionin maataloustuotannosta. Niillä ohjataan tuotteiden tai tuoteryhmien (viljakasvit, hedelmät ja vihannekset, sianliha, kananmunat, viini jne.) tuotantoa ja kauppaa, jotta maataloustuottajille taattaisiin säännölliset tulot ja eurooppalaisille kuluttajille elintarvikkeiden jatkuva saatavuus. YMJ:t ovat yhteisten maatalousmarkkinoiden keskeinen väline sikäli, että niiden avulla poistetaan esteet maataloustuotteiden yhteisön sisäiseltä kaupalta ja säilytetään yhteiset tulliesteet kolmansiin maihin nähden.

YMJ:t täyttävät tehtävänsä useiden erilaisten mekanismien avulla:

  • markkinainterventiot (ylijäämien takaisinosto, varastointituet, markkinahintojen vahvistaminen)
  • suorat maataloustuet
  • tuotantorajoitukset
  • kaupan toimenpiteet (tullit, tariffikiintiöt, vientituet).

Vuonna 2003 toteutetun YMP:n uudistuksen seurauksena useimmat YMJ:t noudattavat tilatukijärjestelmää. Suurin osa tuista maksetaan vastaisuudessa suoraan viljelijöille tuotantomääristä riippumatta (tuen irrottaminen tuotannosta).

Vuonna 2007 perustettiin YMP:n yksinkertaistamisprosessin yhteydessä eri tuotannonalat kattava yhteinen markkinajärjestely, jotta voitiin korvata 21 olemassa olevaa markkinajärjestelyä. Muutos edellyttää myös alakohtaisten hallintokomiteoiden korvaamista yhdellä komitealla: maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitealla.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun