RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Fælles markedsordninger for landbruget

De fælles markedsordninger blev oprettet i 1962 inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. De fælles markedsordninger dækker ca. 90% af EU's landbrugsproduktion. De dækker produktion og handel med produkter eller produktgrupper (korn, frugt og grønt, svinekød, æg, vin osv.) med henblik på at garantere landmændene en stabil indtægt og de europæiske forbrugere stabile fødevareforsyninger. De fælles markedsordninger er de centrale elementer i EU's indre landbrugsmarked, idet de fjerner hindringer for udvekslingen af landbrugsvarer inden for EU og opretholder en fælles toldgrænse over for tredjelande.

De fælles markedsordninger råder over flere mekanismer til løsning af opgaverne:

  • markedsintervention (opkøb af overskudsproduktion, støtte til oplagring, fastsættelse af markedspriser)
  • direkte støtte til landmændene
  • begrænsning af produktion
  • handelsforanstaltninger (told, toldkontingenter, eksportrestitutioner).

Som følge af reformen af den fælles landbrugspolitik i 2003 er de fleste fælles markedsordninger omfattet af systemet med afkoblet enkeltbetaling pr. bedrift. Størstedelen af støtten udbetales fremover direkte til landmændene uafhængigt af produktionsvolumen (afkobling).

I 2007 blev der inden for rammerne af processen til forenkling af den fælles landbrugspolitik indført en fælles organisering af det indre marked omfattende de forskellige delmarkeder med henblik på at erstatte de 21 eksisterende fælles markedsordninger. Ændringen indebærer ligeledes en udskiftning af forvaltningskomiteerne for de enkelte sektorer med en fælles komite, nemlig Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top