RSS
Alfabetische index

Glossarium

Comité van de Regio's (CdR)

Het Comité van de Regio's, dat is opgericht bij het Verdrag van Maastricht in 1992 en sedert 1994 functioneert, is een raadgevend orgaan waar lokale en regionale overheden hun stem kunnen laten horen in het besluitvormingsproces van de Europese Unie. Het bestaat uit 344 vertegenwoordigers van deze overheden, die voor vijf jaar door de Raad worden benoemd.

Het Comité wordt door de Raad, het Parlement en de Commissie geraadpleegd op gebieden waarmee regionale en lokale belangen zijn gemoeid. Sedert de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam (mei 1999) moet het Comité van de Regio's op een groot aantal terreinen worden geraadpleegd: economische en sociale samenhang, werkgelegenheid, sociaal beleid, trans-Europese vervoer-, energie- en telecomunicatienetwerken, onderwijs, jeugdzaken, beroepsopleiding, cultuur, milieu, volksgezondheid en vervoer.

Het Comité kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen.

Dankzij het Lissabonverdrag wordt de positie van steden en regio's in het politieke bestel van de EU verbeterd en wordt de institutionele rol van hun vertegenwoordiger in Brussel, het Comité van de Regio's, in alle fases van het wetgevingsproces versterkt. Niet alleen moet het Comité vaker worden geraadpleegd over nieuwe EU-wetgeving, het heeft nu ook het recht om bij het Hof van Justitie in beroep te gaan: dat kan als zijn institutionele prerogatieven in het gedrang komen, maar ook om nieuwe EU-wetgeving op de beleidsgebieden waarover het Comité volgens het EU-Verdrag moet worden geraadpleegd, ongeldig te laten verklaren als die in tegenspraak is met het subsidiariteitsbeginsel.

Zie ook:

 

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven