RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Regionsudvalget

Regionsudvalget, som blev indført ved Maastricht-traktaten i 1992 og oprettet i 1994, er et høringsorgan, der giver de regionale og lokale myndigheder indflydelse i EU's beslutningsproces. Det består af 344 repræsentanter for de regionale og kommunale myndigheder, der udnævnes for 5 år ad gangen af Rådet.

Regionsudvalget høres af Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen i spørgsmål, der påvirker det regionale eller lokale niveau. Siden Amsterdam-traktaten trådte i kraft i maj 1999, skal Regionsudvalget høres på en lang række områder: social og økonomisk samhørighed, beskæftigelse, social- og arbejdsmarkedspolitik, transeuropæiske net, energi og telekommunikation, uddannelse og ungdom, erhvervsuddannelse, kultur, miljø, folkesundhed og transport.

Regionsudvalget kan også afgive en udtalelse på eget initiativ.

Lissabontraktaten styrker regioners og byers position i Den Europæiske Unions politiske system og den institutionelle rolle, som deres repræsentative organ i Bruxelles, Regionsudvalget, kan spille i hele lovgivningsprocessen. Regionsudvalget har nu ikke blot udvidede krav på at blive hørt i forbindelse med vedtagelse af EU-lovgivning, men også i to tilfælde ret til at anlægge sag ved EF domstolen: For at beskytte sine egne institutionelle beføjelser og for at anmode om annullation af ny EU-lovgivning, der ifølge udvalget ikke overholder nærhedsprincippet, inden for de politikområder, hvor Regionsudvalget efter EU-traktaten skal høres.

Se også:

 

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top