RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Godkännande av Europeiska kommissionen

Förfarandet för godkännande av kommissionen sker i två steg.

  • Kommissionens ordförande väljs.
  • Förteckningen över kommissionsledamöter godkänns.

Kommissionens ordförande väljs med majoritet av Europaparlamentets ledamöter på förslag av Europeiska rådet som fattar beslut med kvalificerad majoritet. Vid valet av kandidat till ordförandeskapet i kommissionen ska hänsyn tas till Europaparlamentets valresultat.

I samförstånd med den valda ordföranden antar rådet därefter en förteckning över de övriga kommissionsledamöterna. Dessa personer föreslås av regeringarna. Europaparlamentet röstar sedan för ett kollektivt godkännande av kommissionen. På grundval av detta godkännande utnämns kommissionen med kvalificerad majoritet av Europeiska rådet.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början