RSS
Alfabetische index

Glossarium

Benoeming van de Europese Commissie

De benoemingsprocedure verloopt in twee fasen:

  • verkiezing van de voorzitter van de Commissie;
  • goedkeuring van de lijst van commissarissen.

De voorzitter van de Commissie wordt door het Parlement met een gewone meerderheid van de stemmen van zijn leden verkozen op voorstel van de Europese Raad, die zijn beslissing met gekwalificeerde meerderheid van stemmen neemt. Bij het kiezen van de kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie dient rekening te worden gehouden met de resultaten van de verkiezingen van het Europees Parlement.

De Raad stelt vervolgens in overeenstemming met de voorgedragen voorzitter de lijst van de overige leden van de Commissie vast. De keuze van deze personen wordt gemaakt op basis van de voordrachten van de lidstaten. De Commissie wordt als college ter goedkeuring onderworpen aan een stemming van het Europees Parlement. Op grond van deze goedkeuring wordt de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen door de Europese Raad benoemd.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven