RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan komission hyväksyminen

Hyväksymismenettely on kaksivaiheinen:

  • komission puheenjohtajan valinta
  • komission muiden jäsenten luettelon hyväksyminen.

Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan jäsentensä enemmistöllä Eurooppa neuvoston määräenemmistöllä tekemän ehdotuksen pohjalta. Komission puheenjohtajaehdokkaan valinnassa on otettava huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulokset.

Sen jälkeen neuvosto hyväksyy yhteisymmärryksessä valitun puheenjohtajan kanssa luettelon muista komission jäsenistä. Nämä henkilöt valitaan hallitusten tekemien ehdotusten pohjalta. Euroopan parlamentti äänestää komission jäsenten hyväksymisestä yhtenä kokoonpanona. Hyväksynnän jälkeen Eurooppa-neuvosto nimittää komission määräenemmistöllä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun