RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Europa-Kommissionens indsættelse

Proceduren for indsættelse foregår i to tempi:

  • valg af formanden for Kommissionen.
  • vedtagelse af listen over kommissærer

Formanden for Kommissionen vælges af Europa-Parlamentet ved flertal blandt medlemmerne efter forslag fra Det Europæiske Råd, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Kommissionens valg af formandskandidat skal ske under hensyntagen til resultatet af valget til Europa-Parlamentet.

Efter fælles aftale med den valgte kommissionsformand vedtager Rådet en liste over de personer, som den foreslår udnævnt til medlemmer af Kommissionen, og som udvælges på grundlag af medlemsstaternes forslag. Kommissionen skal godkendes samlet ved en afstemning i Europa-Parlamentet. På grundlag af denne godkendelse udnævnes Kommissionen af Det Europæiske Råd, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top