RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan komission kokoonpano

Lissabonin sopimuksen voimaantulopäivän ja 31 päivän lokakuuta 2014 välisenä aikana komission kokoonpanoon kuuluu yksi kansalainen kustakin jäsenvaltiosta, mihin luetaan mukaan komission puheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, joka on yksi varapuheenjohtajista. Komission toimikausi on viisivuotinen.

Komission jäsenten lukumäärä vastaa 1 päivästä marraskuuta 2014 alkaen kahta kolmasosaa jäsenvaltioiden lukumäärästä, jollei Eurooppa-neuvosto yksimielisesti päätä muuttaa tätä lukumäärää.

Komission jäsenet valitaan jäsenvaltioiden kansalaisista jäsenvaltioiden täysin tasapuolisen vuorottelun järjestelmän mukaisesti. Järjestelmä perustuu jäsenvaltioiden ehdottoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen päätettäessä siitä, missä järjestyksessä ja kuinka kauan kukin komission jäsen toimii. Eurooppa-neuvosto vahvistaa kyseisen järjestelmän yksimielisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 244 artiklan mukaisesti. Komission jäsenet valitaan heidän yleisen pätevyytensä ja Euroopan asiaan sitoutumisensa perusteella henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton. Komission kokoonpanossa on myös otettava huomioon unionin maantieteellinen ja väestöllinen moninaisuus.

Neuvosto hyväksyy yhteisymmärryksessä valitun puheenjohtajan kanssa ja jäsenvaltioiden tekemien ehdotusten pohjalta komission jäsenten luettelon. Euroopan parlamentti äänestää komission puheenjohtajan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja muiden komission jäsenten hyväksymisestä yhtenä kokoonpanona. Hyväksynnän jälkeen Eurooppa-neuvosto nimittää komission määräenemmistöllä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun