RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Gemensamt försvar

Sedan slutet av andra världskriget har Västeuropeiska unionen (VEU) och Nato varit de huvudsakliga garanterna för säkerheten i Europa. Båda dessa organisationer har fördrag som innehåller en klausul om gemensamt försvar (artikel 5 i Brysselpakten som instiftade VEU och artikel 5 i Atlantpakten), enligt vilka de undertecknande staterna måste hjälpa varandra vid väpnat angrepp för att återställa säkerheten.

Lissabonfördraget inkorporerar också en klausul om gemensamt försvar i de europeiska regler som gäller för den gemensamma säkerhets - och försvarspolitiken (ESFP) (artikel 41§7 i fördraget om Europeiska unionen). När ett land i Europeiska unionen (EU) blir föremål för ett väpnat angrepp på sitt territorium, så ska de andra medlemmarna i EU komma till dess hjälp med alla möjliga medel. Denna skyldighet ifrågasätter inte den som EU-länderna åtagit sig som medlemmar i Nato.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början