RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhteinen puolustus

Toisen maailmansodan jälkeen pääasiassa Länsi-Euroopan unioni (WEU) ja Nato ovat taanneet Euroopan turvallisuuden. Kummankin organisaation perustamissopimukseen sisältyy yhteistä puolustusta koskeva lauseke (WEU:n perustamisesta tehdyn Brysselin sopimuksen V artikla ja Pohjois-Atlantin sopimuksen 5 artikla), jonka mukaan sopimusten allekirjoittajavaltioilla on hyökkäyksen sattuessa keskinäinen avunantovelvoite turvallisuuden palauttamiseksi.

Lissabonin sopimuksella sisällytetään myös yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (YTPP) koskeviin EU:n sääntöihin yhteistä puolustusta koskeva lauseke (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan 7 kohta). Jos Euroopan unioniin (EU) kuuluva valtio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin. Tämä velvoite ei kyseenalaista EU-maiden Naton jäsenyydestä johtuvia velvoitteita.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun