RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Kollektivt forsvar

Efter den anden verdenskrig har Den Vesteuropæiske Union (WEU) og NATO stået som hovedgaranter for Europas sikkerhed. Traktaterne om disse organisationer indeholder en bestemmelse om fælles forsvar (artikel V i Bruxellestraktaten, hvorved WEU oprettes, og artikel 5 i NATO-traktaten), i henhold til hvilken de kontraherende stater er forpligtet til at yde gensidig hjælp mod angreb med det formål at genoprette sikkerheden.

Lissabontraktaten inkorporerer ligeledes en bestemmelse om kollektivt forsvar i EU-reglerne for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) (artikel 41, afsnit 7, i traktaten om Den Europæiske Union). Såfremt et land i Den Europæiske Union (EU) bliver udsat for et væbnet angreb på dets territorium, skal de andre medlemmer af EU yde hjælp og bistand ved ethvert middel. Denne forpligtelse ændrer på ingen måde den forpligtelse, som EU-landene har påtaget sig som medlemmer af NATO.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top