RSS
Alfabetische index

Glossarium

Medebeslissingsprocedure

Als gevolg van de invoegetreding van het Verdrag van Lissabon wordt de medebeslissingsprocedure de gewone wetgevingsprocedure van de Europese Unie (EU) (artikel 294 van het verdrag betreffende de werking van de EU).

Hierdoor krijgt het Europees Parlement dat de burgers van de Unie vertegenwoordigt, de bevoegdheid besluiten tezamen met de Raad van de Europese Unie vast te stellen. Hierdoor worden het Parlement en de Raad gezamenlijke wetgevers, met uitzondering voor de gevallen die voorzien zijn in de verdragen en waarvoor raadplegings- en goedkeuringsprocedures worden toegepast. De gewone wetgevingsprocedure houdt tevens een stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad in.

Het Verdrag van Lissabon breidt overigens de domeinen uit waarin de medebeslissingsprocedure van toepassing is, en draagt zo bij tot de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement.

De medebeslissingsprocedure omvat een, twee of drie lezingen. Zij heeft tot gevolg dat de contacten tussen het Parlement en de Raad, de gezamenlijke wetgevers, en met de Europese Commissie worden geïntensiveerd.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven