RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhteispäätösmenettely

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen yhteispäätösmenettelystä tulee Euroopan unionin (EU) tavallinen lainsäätämisjärjestys (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artikla).

Yhteispäätösmenettely antaa unionin kansalaisia edustavalle Euroopan parlamentille valtuuden antaa säädöksiä yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Siitä tulee tasavertainen lainsäätäjä neuvoston kanssa lukuun ottamatta perustamissopimuksissa määrättyjä tapauksia, joihin sovelletaan kuulemis- ja hyväksyntämenettelyjä. Myös tavallinen lainsäätämisjärjestys edellyttää määräenemmistöpäätöksentekoa neuvostossa.

Lissabonin sopimus lisää näin ollen yhteispäätösmenettelyn soveltamisalaan kuuluvien alojen määrää ja edistää siten Euroopan parlamentin toimivallan laajentamista.

Yhteispäätösmenettelyyn kuuluu yhdestä kolmeen käsittelyä. Lainsäädäntöprosessin osapuolten, parlamentin ja neuvoston, keskinäinen yhteydenpito sekä yhteydet komissioon moninkertaistuvat yhteispäätösmenettelyn tuloksena.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun