RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Οργανωμένη κοινωνία των πολιτών

Η κοινωνία των πολιτών δηλώνει όλες τις μορφές κοινωνικής δράσης ατόμων ή ομάδων, οι οποίες δεν απορρέουν από το κράτος και δεν αναλαμβάνονται από αυτό.

Ο όρος οργανωμένη κοινωνία των πολιτών αναφέρεται στις οργανωτικές δομές, των οποίων τα μέλη εξυπηρετούν, μέσω ενός δημοκρατικού διαλόγου, το γενικό συμφέρον και λειτουργούν ως μεσολαβητές μεταξύ των δημόσιων αρχών και των πολιτών.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα:

  • τους παράγοντες της αγοράς εργασίας, μέσω των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων∙
  • συγκεκριμένους κοινωνικο-οικονομικούς κύκλους∙
  • τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι υπερασπίζονται κοινούς στόχους (την προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των καταναλωτών, την εκπαίδευση και κατάρτιση, κλπ)∙
  • τις οργανώσεις της βάσης, οι οποίες εκπροσωπούν ένα μέρος της κοινωνίας (τα κινήματα νέων, τις ενώσεις υπέρ της οικογένειας, κλπ)∙
  • τις θρησκευτικές κοινότητες.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΣΛΕΕ) αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη χρηστή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.

Συνεπώς, εφόσον η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει τη θέσπιση ανοιχτού, διαφανούς και τακτικού διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Κατά την προετοιμασία των νομοθετικών προτάσεων, η Επιτροπή συμβουλεύεται τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι το συμβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δείτε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας