RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Organiseret civilsamfund

Et civilsamfund benævner alle former for socialt arbejde anført af individer eller grupper som ikke stammer fra eller er styret af staten.

Udtrykket organiseret civilsamfund anvendes om organisatoriske strukturer hvor medlemmerne indirekte benytter sig af en generel interesse gennem en demokratisk proces, samt spiller en rolle som mægler mellem de offentlige myndigheder og borgerne.

Organisationerne indenfor civilsamfundet repræsenterer navnlig:

  • arbejdsmarkedets aktører gennem diverse sociale organisationer
  • særlige socioøkonomiske miljøer
  • ikke-statslige organisationer som støtter fællessager (miljøbeskyttelse, forbrugerettigheder, skole og uddannelse, osv.)
  • basisorganisationer som repræsenter en del af samfundet (ungdomsbevægelser, familieforeninger, osv.)
  • religiøse fællesskab

Lissabontraktaten (artikel 15 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde - TEUF) anerkender vigtigheden af civilsamfundets medvirken til god ledelse i europæisk sammenhæng.

Da den Europæiske Unions funktion er baseret på repræsentativt demokrati, bestemmer artikel 11 i Traktaten om Den Europæiske Union således indførelsen af en åben, gennemskuelig og regelmæssig dialog med civilsamfundets organisationer. Ved udarbejdelsen af lovforslag vil Kommissionen rådspørge civilsamfundets organisationer angående Unionens arbejde.

Den Europæiske økonomiske og sociale komitée er det rådgivende organ der repræsenterer civilsamfundet på indenfor EU.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top