RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Unionin kansalaisuus

EU:n kansalaisuus otettiin käyttöön Maastrichtissa vuonna 1992 allekirjoitetulla Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella (EU-sopimus). Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) vahvistettiin EU:n kansalaisuudesta johtuvat oikeudet.

Jokainen jäsenvaltion kansalainen katsotaan samalla unionin kansalaiseksi, ja näin ollen hänellä on oikeus:

  • liikkua ja oleskella missä tahansa unionin alueella
  • äänestää ja asettua ehdolle kunnallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa asuinmaassa
  • saada minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta suojelua EU:n ulkopuolella, jos kansalaisen omalla jäsenvaltiolla ei ole siellä edustusta
  • vedota Euroopan parlamenttiin ja kannella Euroopan oikeusasiamiehelle
  • ottaa yhteyttä unionin toimielimiin jollakin virallisista kielistä ja saada vastaus samalla kielellä
  • oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ilman kansallisuuteen, sukupuoleen, rotuun, uskonnolliseen vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää
  • pyytää komissiota esittämään säädösehdotuksia (kansalaisaloite)
  • tutustua Euroopan unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin tietyin edellytyksin (SEUT:n 15 artikla).

Neuvoston voi yksimielisesti Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan täydentää edellä lueteltuja oikeuksia.

Unionin kansalaisuus ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta, vaan täydentää sitä. Se antaa kansalaisille konkreettisemman tunteen kuulumisesta unioniin.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun