RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Medborgarinitiativet

För att förstärka de europeiska medborgarnas deltagande i gemenskapens demokratiska liv, fastställer artikel 11 i fördraget om europeiska unionen en rätt till medborgarinitiativ.

Den förutser möjligheten för minst en miljon människor som kommer från från ett signifikant antal av medlemsstaterna att inbjuda kommissionen att, inom ramen för sin makt, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.

De förfaranden och villkor som krävs för att lägga fram ett sådant initiativ är fastställda genom en förordning från parlamentet och rådet inom ramen för den vanliga lagstiftningsprocessen.

Se:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början