RSS
Alfabetische index

Glossarium

Burgerinitiatief

Teneinde de Europese burgers meer bij het democratische leven van de Europese Unie te betrekken, voorziet artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie in een burgerinitiatief.

Op grond van dat artikel kunnen ten minste één miljoen burgers van de Unie, afkomstig uit een significant aantal lidstaten, de Europese Commissie verzoeken binnen het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden een voorstel in te dienen over aangelegenheden met betrekking tot welke de Europese burgers een rechtshandeling van de Unie nodig achten.

De procedures en de praktische voorwaarden voor de uitoefening van dit initiatiefrecht worden vastgesteld in een verordening van het Parlement en de Raad, die wordt aangenomen op basis van de gewone wetgevingsprocedure.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven