RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Kansalaisaloite

Jotta lisättäisiin Euroopan kansalaisten osallistumista Euroopan Unionin demokraattiseen toimintaan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa vahvistetaan oikeus kansalaisaloitteen tekemiseen.

Sen perusteella vähintään miljoona usean eri jäsenvaltion kansalaista voi kehottaa komissiota tekemään toimivaltansa rajoissa ehdotuksen asioista, joissa Euroopan kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä.

Tätä aloiteoikeutta koskevista käytännön menettelyistä ja edellytyksistä säädetään parlamentin ja neuvoston asetuksella tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun