RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Borgerinitiativ

For at styrke de europæiske borgeres deltagelse i den europæiske Unions demokratiske liv, fastsætter artikel 11 i Traktaten om Den Europæiske Union retten til borgerinitiativ.

Den bestemmer, at en million borgere, der er statsborgere i et betydeligt antal medlemsstater, direkte kan anmode om, at Kommissionen fremsætter, indenfor et område hvor EU har kompetence, et forslag angående spørgsmål indenfor hvilke de europæiske borgere mener at et juridisk indgreb fra Unionens side er nødvendigt.

Den egentlige procedure og de praktiske foranstaltninger nødvendige for at praktisere denne initiativret vil blive fastsat i en forordning udarbejdet af Parlamentet og Rådet indenfor rammerne af en normal lovgivende procedure.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top