RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Reach: kemikalielagstiftning

Genom de s.k. Reach-bestämmelserna införs ett enhetligt regelverk för registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier. Bestämmelserna ska göra tillverkningen och användningen av kemikalier säkrare.

Enligt dessa bestämmelser måste företagen samla in komplett information om de kemikalier de tillverkar eller importerar i kvantiteter över ett ton per år. De måste också kunna visa att kemikalierna är säkra att använda. Enligt tidigare lagstiftning var det medlemsstaternas myndigheter som var tvungna att bevisa att ett ämne var farligt för att det skulle kunna förbjudas. Genom att bevisbördan nu blir omvänd blir förfarandet effektivare.

Informationen om kemikalierna ska därefter överlämnas till Europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors, som ska registrera kemikalierna i en databas. Om ett ämne inte har registrerats får det inte tillverkas i eller importeras till EU.

Medlemsstaternas myndigheter ska utvärdera registreringsansökningar och ämnen som ger anledning till oro. De ska också utfärda tillstånd eller avslå ansökningar om tillstånd för ämnen som medför hälso- eller miljörisker. Restriktioner kommer fortfarande att kunna införas för vissa farliga ämnen, men handläggningen blir enklare.

Reach-bestämmelserna antogs i slutet av 2006 och ersätter 40 tidigare rättsakter. Enligt den tidigare lagstiftningen behövde kemikalier som släppts ut på marknaden före 1981 (dvs. närmare 99 % av de kemikalier som idag finns på marknaden) inte testas. Det tidigare systemet tog för lång tid, bromsade innovation och försvårade ersättningen av befintliga kemikalier.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början