RSS
Alfabetische index

Glossarium

Reach: regelgevingskader voor chemische stoffen

Met Reach wordt de registratie, beoordeling en toelating van chemische stoffen in één regelgevend kader gevat. Het systeem zorgt voor meer veiligheid bij de productie en het gebruik van chemische stoffen.

Chemiebedrijven worden verplicht volledige informatie te verstrekken over de eigenschappen van de stoffen waarvan zij ten minste één ton per jaar produceren of invoeren, en aan te tonen dat die stoffen veilig kunnen worden gebruikt. Onder de vroegere wetgeving moesten lidstaten die een stof wilden verbieden, bewijzen dat deze gevaar oplevert. Dankzij de omkering van de bewijslast wordt de procedure doeltreffender.

De informatie moet vervolgens worden doorgegeven aan het hiertoe opgerichte Europees Agentschap voor chemische stoffen,dat in Helsinki is gevestigd en een databank voor de registratie van de stoffen beheert. Zonder registratie mag een stof niet worden geproduceerd of op de EU-markt worden ingevoerd.

De nationale overheden beoordelen de geregistreerde dossiers en de stoffen die aanleiding geven tot bezorgdheid. Bovendien besluiten zij tot de afgifte van vergunningen voor stoffen die gevaar opleveren voor de gezondheid of het milieu. Voor bepaalde gevaarlijke stoffen blijven beperkingen mogelijk, maar de procedure is nu eenvoudiger.

Het Reach-systeem, dat eind 2006 is goedgekeurd, komt in de plaats van veertig eerdere besluiten. Volgens die wetgeving hoefden chemische stoffen die al voor 1981 in de handel waren (bijna 99% van de stoffen die momenteel op de markt zijn), niet te worden getest. Omdat de vroegere procedure te traag was, hield zij bovendien de innovatie en de vervanging van chemische stoffen op.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven