RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

REACH: kemikaaleihin sovellettava sääntelykehys

REACH-järjestelmällä luodaan yksi lainsäädäntökehys kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyjä varten. Järjestelmän tarkoituksena on parantaa kemikaalien valmistuksen ja käytön turvallisuutta.

REACH-järjestelmässä velvoitetaan yritykset kokoamaan täydelliset tiedot sellaisten aineiden ominaisuuksista, joita ne valmistavat tai tuovat maahan vähintään tonnin vuodessa, ja osoittamaan, että niiden käyttö on turvallista. Aiemman lainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden viranomaisten oli todistettava riskin olemassaolo voidakseen kieltää aineen käytön. Tämä todistustaakan siirto tekee menettelystä tehokkaamman.

Tiedot on toimitettava Euroopan kemikaalivirastolle, joka on perustettu tätä tarkoitusta varten. Helsinkiin sijoitettu virasto vastaa aineiden rekisteröinnistä tietokantaan. Ilman rekisteröintiä ainetta ei voida valmistaa eikä tuoda Euroopan unionin markkinoille.

Jäsenvaltioiden viranomaiset arvioivat rekisteröintiasiakirjat ja huolta aiheuttavat aineet. Niiden tehtävänä on myös päättää luvan myöntämisestä tai epäämisestä aineille, joista aiheutuu riski terveydelle tai ympäristölle. Rajoitukset ovat edelleen mahdollisia, kun on kyse tietyistä vaarallisista aineista, mutta menettely on vastedes aiempaa yksinkertaisempi.

Vuonna 2006 hyväksytty REACH-järjestelmä korvaa 40 aiempaa säädöstä. Aiemman lainsäädännön mukaan ennen vuotta 1981 käyttöön otettuja kemikaaleja (joita on lähes 99 % nykyisin käytössä olevista kemikaaleista) ei tarvinnut testata. Lisäksi aiempi järjestelmä, joka oli liian hidas, ei kannustanut innovointiin ja markkinoilla olevien aineiden korvaamiseen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun