RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Ρυθμιστικό πλαίσιο για τα χημικά προϊόντα (REACH)

Το σύστημα «REACH» θεσπίζει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ασφάλειας στον τομέα της παραγωγής και της χρησιμοποίησης χημικών ουσιών.

Το REACH προβλέπει την υποχρέωση οι επιχειρήσεις να παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των ουσιών που παρασκευάζουν ή που εισάγουν σε ποσότητες τουλάχιστον του ενός τόνου ετησίως, καθώς και να αποδεικνύουν την ασφάλεια χρήσης τους. Με την προηγούμενη νομοθεσία οι αρχές των κρατών μελών όφειλαν να αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός κινδύνου για να απαγορεύσουν μια ουσία. Η αντιστροφή του βάρους απόδειξης βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει στη συνέχεια να διαβιβάζονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, που συστάθηκε για το σκοπό αυτό. Καθήκον του Οργανισμού, που έχει την έδρα του στο Ελσίνκι, είναι η διαχείριση της καταχώρισης των ουσιών μέσω της δημιουργίας βάσης δεδομένων. Ελλείψει καταχώρισης η ουσία δεν μπορεί να παρασκευαστεί ούτε και να εισαχθεί στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αρχές των κρατών μελών εξετάζουν τους φακέλους καταχώρισης και τις ουσίες που γεννούν ανησυχίες. Έχουν εξάλλου το καθήκον αδειοδότησης ή απαγόρευσης των ουσιών που παρουσιάζουν κινδύνους για την υγεία ή το περιβάλλον. Η επιβολή περιορισμών για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες παραμένει δυνατή, αλλά η διαδικασία έχει στο εξής απλουστευτεί.

Το σύστημα REACH, το οποίο εγκρίθηκε στα τέλη του 2006, αντικαθιστά 40 προηγούμενες νομοθετικές πράξεις. Σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία οι χημικές ουσίες που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από το 1981 (δηλαδή το 99% περίπου των ουσιών που βρίσκονται σε κυκλοφορία την παρούσα στιγμή) δεν υπόκειντο σε δοκιμές. Εξάλλου, η προηγούμενη διαδικασία, που ήταν εξαιρετικά δύσκαμπτη, αποθάρρυνε την καινοτομία και την αντικατάσταση των ουσιών που βρίσκονται στην αγορά.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας