RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Reach: rammebestemmelser for kemikalier

Med Reach indføres et enhedssystem til registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier. Systemet tilsigter at opnå større sikkerhed i forbindelse med fremstilling og anvendelse af kemikalier.

Ifølge Reach skal producenterne samle udtømmende oplysninger om egenskaberne ved de stoffer, de fremstiller eller importerer i en mængde af et ton eller derover om året,  og påvise, at de er sikre at anvende. Ifølge de tidligere bestemmelser kunne et stof kun forbydes, hvis de offentlige myndigheder i medlemsstaterne kunne bevise, at der var en risiko forbundet med fremstilling eller anvendelse heraf. At der nu bliver omvendt bevisbyrde, gør proceduren mere effektiv.

Oplysningerne skal derefter indberettes til Det Europæiske Kemikalieagentur, der er blevet oprettet som led i Reach. Agenturet, der ligger i Helsingfors, har til opgave at forvalte registreringen af stofferne via en database, der er oprettet til dette formål. Hvis et stof ikke registreres, kan det ikke fremstilles på eller importeres til EU's marked.

Myndighederne i medlemsstaterne evaluerer de registrerede oplysninger og de stoffer, der giver anledning til bekymring. De har i øvrigt til opgave at vurdere, om der skal gives tilladelse til at fremstille eller importere stoffer, som udgør en risiko for sundheden eller miljøet. Det er fortsat muligt at opstille restriktioner, for så vidt angår visse farlige stoffer, men proceduren er blevet forenklet.

Reach-systemet, der blev vedtaget i slutningen af 2006, afløser 40 tidligere retsakter. Ifølge den tidligere lovgivning skulle kemikalier, der er markedsført før 1981 (svarende til omkring 99 % af de stoffer, der er på markedet i øjeblikket), ikke undersøges. Den tidligere procedure, der var for langsommelig, var en hindring for innovation og for, at der kunne indføres alternative stoffer på markedet.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top