RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Budget

EU:s samtliga inkomster och utgifter förhandsberäknas varje år och skrivs in i EU-budgeten.

Denna bygger på flera olika principer, bland annat följande:

  • Enhet: samtliga inkomster och utgifter samlas i ett och samma dokument.
  • Ettårsprincipen: budgetmomenten gäller ett verksamhetsår i taget.
  • Balans: utgifterna får inte överstiga inkomsterna.

Varje år ska kommissionen lägga fram ett preliminärt budgetförslag för rådet och Europaparlamentet, som är budgetansvariga myndigheter. Rådet antar och meddelar Europaparlamentet sin ståndpunkt om budgetförslaget före den 1 oktober det år som föregår året för budgetens genomförande. Om parlamentet godkänner rådets ståndpunkt anses budgeten som antagen. Om Europaparlamentet antar ändringar i rådets ståndpunkt ska förlikningskommittén sammanträda för att enas. Parlamentets ordförande ska då förklara att budgeten är slutgiltigt antagen.

Av omsorg om budgetens stabilitet ingår Europaparlamentet, rådet och kommissionen fleråriga interinstitutionella avtal om budgetdisciplin. Den fleråriga budgetramen styr utgiftsfördelningen. De syftar till att försörja EU:s verksamhet med tillräckligt med medel och understödja EU:s prioriteringar. Den antas enhälligt av rådet efter Europaparlamentets godkännande. Lissabonfördraget institutionaliserar denna praxis som infördes 1988.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början