RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Talousarvio

Euroopan unionin tulot ja menot arvioidaan vuosittain ja otetaan yhteisön talousarvioon.

Talousarvion hoitamisessa noudatetaan esimerkiksi seuraavia periaatteita:

  • yhtenäisyys: kaikki tulot ja menot kootaan yhteen asiakirjaan
  • vuotuisuus: talousarvio koskee yhtä varainhoitovuotta
  • tasapaino: menot eivät saa olla suuremmat kuin tulot.

Euroopan komissio toimittaa vuosittain alustavan talousarvioesityksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille, jotka käyttävät yhdessä budjettivaltaa. Neuvosto vahvistaa kantansa talousarvioesitykseen ja ilmoittaa sen Euroopan parlamentille viimeistään 1 päivänä lokakuuta sitä varainhoitovuotta edeltävänä vuonna, jota esitys koskee. Jos parlamentti hyväksyy neuvoston kannan, talousarvio katsotaan hyväksytyksi. Jos Euroopan parlamentti kuitenkin tekee neuvoston kantaan tarkistuksia, yhteisymmärrykseen pääsemiseksi kutsutaan koolle sovittelukomitea. Parlamentin puhemies toteaa talousarvion lopullisesti hyväksytyksi.

Vuosittaisten talousarvioiden vakauttamiseksi niihin sovelletaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välistä monivuotista sopimusta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta. Monivuotisella rahoituskehyksellä ohjataan menojen jakautumista ja pyritään varmistamaan varojen riittävyys ja tukemaan unionin tavoitteiden toteutumista. Neuvosto hyväksyy rahoituskehyksen yksimielisesti saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän. Tämä vuodesta 1988 voimassa ollut käytäntö on vakiinnutettu Lissabonin sopimuksessa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun