RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Προϋπολογισμός

Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν αντικείμενο ετησίων προβλέψεων και εγγράφονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Πολλές αρχές διέπουν τον προϋπολογισμό, μεταξύ των οποίων:

  • η ενότητα (το σύνολο των δαπανών και των εσόδων καταχωρούνται σε ένα ενιαίο έγγραφο)
  • η αυτοτέλεια των χρήσεων (οι πράξεις του προϋπολογισμού αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος)
  • η ισοσκέλιση (οι δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα έσοδα).

Κάθε έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την υποβολή προσχεδίου του προϋπολογισμού στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία αποτελούν από κοινού την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Το Συμβούλιο εγκρίνει και γνωστοποιεί τη θέση του σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την 1η Οκτωβρίου του έτους που προηγείται εκείνου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου, ο προϋπολογισμός θεωρείται εκδοθείς. Ωστόσο αν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τροπολογίες της θέσης του Συμβουλίου, η επιτροπή συνδιαλλαγής πρέπει να συνεδριάσει για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου είναι εκείνος που κηρύσσει την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού.

Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί, για να είναι σταθεροί, αποτελούν το αντικείμενο πολυετών διοργανικών συμφωνιών μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει την κατανομή των δαπανών και αποσκοπούν στην εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου πόρων καθώς και στην παροχή υποστήριξης προς τις προτεραιότητες της Ένωσης. Εγκρίνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο, που αποφασίζει μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσμοθετεί την πρακτική αυτή που εισήχθη το 1988.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας