RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken

De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken utgör den viktigaste länken i samordningen av medlemsstaternas ekonomiska politik. Riktlinjerna har godtagits av rådet som en rättsligt icke-bindande rekommendation. Det finns dock en multilateral bevakningsmekanism som ska säkerställa att medlemsstaterna följer dem.

Inom ramen för denna bevakningsmekanism har kommissionen i uppgift att informera rådet om den ekonomiska utvecklingen i var och en av medlemsstaterna. Om en medlemsstats ekonomiska politik inte följer de allmänna riktlinjerna eller riskerar att äventyra den ekonomiska och monetära unionens (EMU) funktion, kan kommissionen utfärda en varning till medlemsstaten i fråga. Rådet kan dessutom ge medlemsstaten rekommendationer som måste publiceras.

Europaparlamentet har informerats om resultaten av den multilaterala bevakningen. Medlemsstaterna kan även uppmanas att bidra till att fastställa föreskrifter för denna bevakning.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början