RSS
Alfabetische index

Glossarium

Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB)

De globale richtsnoeren voor het economisch beleid zijn de centrale schakel voor de coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten. Zij worden door de Raad in de vorm van een juridisch niet-bindende aanbeveling aangenomen, maar worden wel onderworpen aan een mechanisme van multilateraal toezicht om te garanderen dat ze door de lidstaten worden nageleefd.

In het kader van dat toezichtmechanisme moet de Commissie de Raad informatie verschaffen over de economische ontwikkeling van alle lidstaten. Als de economische politiek van een lidstaat niet met de GREB overeenstemt of de werking van de economische en monetaire unie (EMU) in gevaar dreigt te brengen, dan kan de Commissie de betreffende lidstaat een waarschuwing geven. De Raad kan de lidstaat overigens aanbevelingen doen die openbaar gemaakt kunnen worden.

Het Europees Parlement wordt geïnformeerd over de resultaten van het multilateraal toezicht. Het Parlement kan eveneens worden gevraagd mee te werken aan de vaststelling van de modaliteiten voor een dergelijk toezicht.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven