RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Talouspolitiikan laajat suuntaviivat

Talouspolitiikan laajat suuntaviivat muodostavat jäsenvaltioiden talouspolitiikan koordinoinnin keskeisen välineen. Neuvosto antaa ne oikeudellisesti sitomattoman suosituksen muodossa, mutta niihin sovelletaan kuitenkin monenvälistä valvontamenettelyä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat niitä.

Valvontamenettelyn yhteydessä komission tehtävänä on toimittaa neuvostolle tietoja kunkin jäsenvaltion talouskehityksestä. Jos jäsenvaltion talouspolitiikka ei ole laajojen suuntaviivojen mukaista tai se uhkaa vaarantaa talous- ja rahaliiton (EMU) toiminnan, komissio voi antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen. Neuvosto voi lisäksi antaa sille suosituksia, jotka voidaan julkistaa.

Euroopan parlamentille ilmoitetaan monenvälisen valvonnan tuloksista. Sitä voidaan myös pyytää osallistumaan yksityiskohtaisten valvontasääntöjen laatimiseen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun