RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker

De overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker er det centrale led i koordineringen af medlemsstaternes økonomiske politikker. De vedtages af Rådet i form af en henstilling, der ikke er juridisk bindende. De er underlagt en multilateral overvågningsmekanisme med henblik på at sikre, at de overholdes af medlemsstaterne.

Inden for rammerne af overvågningsmekanismen har Kommissionen til opgave at forsyne Rådet med oplysninger om den økonomiske udvikling i de enkelte medlemsstater. Hvis en medlemsstats økonomiske politik er i modstrid med de overordnede retningslinjer, eller den kan bringe Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU) funktion i fare, kan Kommissionen udstede en advarsel til den pågældende medlemsstat. Rådet kan derudover give den henstillinger, der kan offentliggøres.

Europa-Parlamentet orienteres om resultaterne af den multilaterale overvågning. Det kan ligeledes blive bedt om at deltage i udarbejdelsen af overvågningsprocedurerne.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top