RSS
Alfabetische index

Glossarium

Euromediterraan partnerschap

Het Euromediterrane partnerschap of de “Unie voor het Middellandse Zeegebied” is het beleid van de Europese Unie ten aanzien van de landen rond de Middellandse Zee. Het is de bedoeling de banden tussen de Unie en de partnerlanden, enerzijds, en tussen de Middellandse Zeelanden onderling, anderzijds, te versterken.

Het partnerschap is in 1995 voortgevloeid uit de verklaring van Barcelona. Het streeft ernaar de vrede en de stabiliteit in de regio te bevorderen door een politieke dialoog op gang te brengen onder eerbiediging van de door de partners gedeelde waarden, zoals democratie en de rechtsstaat. Een ander doel is het voorkomen en oplossen van geschillen en het bevorderen van de welvaart, met name door de oprichting van een vrijhandelszone en de verdere ontwikkeling van samenwerkingsvormen.

Het Euromediterrane partnerschap verenigt de EU-lidstaten en 16 Middellandse Zeelanden rond een uitgebreid partnerschapsprogramma, dat uit drie delen bestaat: politiek en veiligheid, economie en financiën en sociale en culturele vraagstukken. Een ander belangrijk element van het proces is de versterking van de samenwerking op het gebied van justitie, migratie en sociale integratie.

Het partnerschap kan bilateraal of regionaal worden uitgevoerd. Op bilateraal niveau zijn de betrekkingen aangepast aan de specifieke kenmerken van elk partnerland; de Euromediterrane associatieovereenkomsten vormen hiervan een belangrijk aspect. De financiële bijdrage van de EU is hoofdzakelijk afkomstig van het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) en de Euromediterrane investerings- en partnerschapsfaciliteit (FEMIP) van de Europese Investeringsbank.

Het partnerschap werd versterkt nadat tijdens de Mediterrane Top van juli 2008 in Parijs de aanzet werd gegeven tot de Unie voor het Middellandse Zeegebied. Het voorzitterschap wordt afwisselend door de noordelijke en zuidelijke partners waargenomen en een permanent secretariaat staat in voor het beheer van de regionale, subregionale en transnationale projecten.

De partners van de Unie voor het Middellandse Zeegebied hebben een aantal prioritaire doelstellingen vastgesteld:

  • sanering van de Middellandse Zee;
  • ontwikkeling van scheepvaartroutes en vervoerswegen over land;
  • organisatie van de burgerbescherming tegen natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen;
  • zonne-energie;
  • ontwikkeling van ondernemingen, met name micro-ondernemingen en KMO’s;
  • oprichting van een Euromediterrane universiteit in Slovenië.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven