RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euro–Välimeri-kumppanuus

Euro–Välimeri-kumppanuus eli "Välimeren unioni" muodostaa Euroopan unionin Välimeren maita koskevan politiikan. Sen tarkoituksena on vahvistaa Euroopan unionin ja kumppanimaiden välisiä siteitä sekä samalla edistää Välimeren maiden keskinäisten yhteyksien tiivistämistä.

Kumppanuus perustettiin vuonna 1995 Barcelonan julistuksella, ja sen tavoitteena on alueen rauhan ja vakauden edistäminen käynnistämällä poliittinen vuoropuhelu demokratian ja oikeusvaltion periaatteen sekä kumppanimaiden muiden yhteisten arvojen kunnioittamisen hengessä. Sillä pyritään myös edistämään selkkausten estämistä ja ratkaisemista sekä vaurautta erityisesti perustamalla vapaakauppa-alue ja kehittämällä yhteistyötä.

Näin Euro–Välimeri-kumppanuus muodostaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja 16 Välimeren maan välille laajan kumppanuusohjelman, jolla on kolme osa-aluetta: politiikka ja turvallisuus, talous ja rahoitus sekä sosiaalinen ulottuvuus ja kulttuuri. Oikeutta, turvallisuutta, muuttoliikkeitä ja maahanmuuttajien sopeutumista yhteiskuntaan koskevan yhteistyön tehostaminen on myös prosessin tärkeä osa.

Kumppanuus pannaan täytäntöön kahdella tavalla: kahdenvälisesti ja alueellisesti. Kahdenvälisessä täytäntöönpanossa suhteet perustuvat kunkin kumppanimaan erityispiirteisiin, joista tärkeän osan muodostavat Euro–Välimeri-assosiaatiosopimukset. Yhteisön rahoitustuki, perustuu pääasiassa eurooppalaiseen naapuruuden ja kumppanuuden välineeseen (ENPI) ja Euroopan investointipankin Euro–Välimeri-investointi- ja kumppanuusvälineeseen (EMIFP).

Kumppanuutta lujitettiin käynnistämällä Välimeren unioni Pariisissa heinäkuussa 2008 pidetyssä Välimeren maiden huippukokouksessa. Pohjoisen ja eteläisen osapuolen kesken otettiin käyttöön kiertävä puheenjohtajuus ja Barcelonaan perustettiin pysyvä sihteeristö huolehtimaan alueellisten, alueen osissa toteutettavien ja valtioiden välisten hankkeiden hallinnoinnista.

Välimeren unionin kumppanimaat ovat asettaneet useita ensisijaisia tavoitteita:

  • Välimeren puhdistaminen
  • maa- ja meriliikenneyhteyksien kehittäminen
  • väestönsuojeluhankkeet luonnonmullistusten ja ihmisten aiheuttamien katastrofien torjumiseksi
  • aurinkoenergian tuotanto
  • mikroyrityksiin ja pk yrityksiin keskittyvä kehittämisaloite
  • Sloveniaan sijoittuvan Euro–Välimeri-yliopiston perustaminen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun