RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Euro-Middelhavs-partnerskabet

Euro-Middelhavs-partnerskabet eller ”Middelhavsunionen” er EU's politik over for landene syd og øst for Middelhavet. Den tager sigte på at styrke forbindelserne mellem EU og partnerlandene, samtidig med at den tilskynder Middelhavslandene til at knytte tættere bånd indbyrdes.

Partnerskabet blev indledt i 1995 efter Barcelona-erklæringen og har til formål at fremme fred og stabilitet i regionen gennem etablering af en politisk dialog i respekt for partnernes fælles værdier som f.eks. demokrati og retsstatlige forhold. Det har ligeledes til formål at fremme forebyggelse og løsning af konflikter og at skabe velstand, bl.a. gennem oprettelse af en frihandelszone og udvikling af samarbejde.

I denne sammenhæng samler Euro-Middelhavs-partnerskabet EU's medlemsstater og 16 Middelhavslande omkring et omfattende partnerskabsprogram, der er opdelt i tre dele: en del vedrørende politik og sikkerhed, en del om økonomiske og finansielle faktorer og en social og kulturel del. En styrkelse af samarbejdet på områderne retsvæsen, migration og social integration er ligeledes et vigtigt led i processen.

Partnerskabets gennemførelse sker i to dimensioner: en bilateral og en regional dimension. Under den bilaterale dimension tilpasses forbindelserne til hvert enkelt partnerlands særlige forhold, og i denne forbindelse spiller Euro-Middelhavs-associeringsaftalerne en vigtig rolle. Den finansielle støtte fra Fællesskabet baseres hovedsagligt på det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og på Den Europæiske Investeringsbanks Euro-Middelhavs-facilitet for investeringer og partnerskab (FEMIP).

Partnerskabet er blevet forstærket af lanceringen af ”Middelhavsunionen”, som skete under Middelhavstopmødet, der holdtes i Paris i juli 2008. Et formandskab, der går på skift mellem Nord- og Sydpartnerne, blev bragt på plads, og et permanent sekretariat etableredes i Barcelona til at varetage administrationen af regionale, underregionale og transnationale projekter.

Partnerne i ”Middelhavsunionen” har fastsat flere prioriterede målsætninger:

  • retablering af miljøet i Middelhavet
  • udvikling af hav- og landtransportveje
  • organisering af beskyttelse af civile mod natur- og menneskeskabte katastrofer
  • produktion af solenergi
  • virksomhedsudvikling, især mikrovirksomheder og SMV’er
  • oprettelse af et Euro-Middelhavs-universitet i Slovenien.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top