RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Audiovisuell politik

EU:s audiovisuella politik måste ta hänsyn till olika och ibland motstridiga intressen och prioriteringar, t.ex. konkurrensreglerna (särskilt i fråga om statligt stöd), principerna om allmännyttiga tjänster och främjandet av den europeiska kulturen. Dessutom har den europeiska marknaden för audiovisuella medier en rad problem, bland annat 

  • språkliga hinder för fri rörlighet för program i Europa,
  • en tung beslutsprocess inom EU-institutionerna som vanligtvis kräver enhällighet,
  • betydande investeringar för att kunna vara ledande inom den tekniska utvecklingen, vilket kräver internationella samarbetsavtal eller företagskoncentrationer. 
  • EU:s insatser på området audiovisuell politik har huvudsakligen utvecklats i två riktningar:

  • På det rättsliga planet är det först och främst direktivet om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, som ger en enhetlig ram för att underlätta den fria rörligheten för europeiska TV-program och främja deras produktion och distribution
  • Stöd genom EU-programmet Media (åtgärder för att främja utvecklingen av den audiovisuella industrin). Programmet startades 1991 för att stödja den europeiska audiovisuella sektorn genom att främja framställning och distribution av europeiska verk. Genom programmet bekostas också insatser för att förbättra utbildningen för branschfolket.

Det aktuella programmet är programmet Media 2007. Media 2007 har en budget på nära 755 miljoner euro och omfattar perioden 2007-2013.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början