RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Audiovisuaaliala

Yhteisön audiovisuaalialalla on noudatettava erilaisia, joskus keskenään ristiriitaisia etuja ja periaatteita, kuten kilpailusääntöjä (varsinkin valtiontukien osalta), julkisiin palveluihin liittyviä periaatteita tai eurooppalaisen kulttuurin edistämisen periaatetta. Euroopan audiovisuaalimarkkinoiden on myös pyrittävä ratkaisemaan ongelmat, jotka johtuvat esimerkiksi siitä, että

  • kieli on esteenä ohjelmien vapaalle liikkumiselle Euroopassa,
  • hallinnolliset prosessit ovat raskaita ja edellyttävät yleensä yksimielisyyttä,
  • tekninen kehitys edellyttää huomattavia yhteisiä investointeja, minkä vuoksi kansainväliset yhteenliittymät ja/tai keskittymät ovat välttämättömyys.

Yhteisön toimintaa audiovisuaalialalla on kehitetty lähinnä kahteen suuntaan:

  • sääntelykehys, joka perustuu ensisijaisesti annettuun audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi. Sillä luotiin yhdenmukaiset puitteet eurooppalaisten televisio-ohjelmien vapaan liikkuvuuden edistämiseksi ja tuotannon ja levityksen helpottamiseksi.
  • yhteisön Media-ohjelmaan (toimintaohjelma audiovisuaalisen teollisuuden kehityksen edistämiseksi) perustuvat tukimekanismit. Vuodesta 1991 toteutetulla ohjelmalla tuetaan Euroopan audiovisuaalialaa kehittämällä ja levittämällä eurooppalaisia teoksia ja rahoittamalla toimia alan ammattilaisten kouluttamisen tehostamiseksi.

Parhaillaan toteutetaan ohjelmaa Media 2007, jolle on varattu lähes 755 miljoonan euron budjetti vuosiksi 2007–2013.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun