RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Audiovisuelle medier og mediepolitik

Politikken på av-området skal tage højde for flere delvis modstridende principper såsom konkurrencereglerne (hovedsagelig inden for statsstøtte), principperne for offentlige tjenesteydelser og formidling af europæisk kultur. Hertil kommer, at det audiovisuelle marked i EU må slås med følgende problemer:

  • Sproget, der kan være en hindring for den frie bevægelighed for programmer i Europa.
  • En tung beslutningsproces inden for EU, hvor der normalt kræves enstemmighed.
  • Nødvendigheden af betydelige investeringer for at være på højde med den teknologiske udvikling, hvilket kræver internationale alliancer og/eller koncentrationer.

EU's indsats på det audiovisuelle område har udviklet sig i følgende to retninger:

  • På det retlige plan udgør først og fremmest direktivet om audiovisuelle medietjenester, en ensartet ramme, som bidrager til at harmonisere europæiske tv-programmers frie bevægelighed og tilskynder til produktion og distribution af sådanne.
  • Støtteforanstaltninger gennem fællesskabsprogrammet Media (handlingsprogram for den audiovisuelle industri i EF). Programmet, der blev indført i 1991, har til formål at støtte den europæiske av-industri og fremme udviklingen og distributionen af europæiske produktioner. Der ydes desuden tilskud til uddannelse af fagfolk i sektoren.

Det aktuelle program er programmet Media 2007. Det planlagte budget er på næsten 755 mio. EUR for perioden 2007-2013.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top